El programa AdB està especialment adreçat a nens i nenes de P4 a 2º de primària de les escoles públiques i concertades de les ciutats de Gavà i Viladecans (entorn riera San Llorenç).

Aquest programa s’ha d’entendre com una eina oberta i flexible, que té com a objectiu fomentar l’esport com element de millora dels hàbits saludables dels nens i nenes de Gavà i Viladecans, a l’hora que promocionar el Bàsquet com agent transmissor de valors Educatius.

 

Objectius

 

 • Afavorir la implantació del PEC, participant com agents educatius, des d’un paper d’acompanyament col·lectiu als processos de cohesió interna de la ciutat.
 • Millorar el currículum escolar dels i les alumnes, complementant de forma lúdica els objectius dels mestres d’educació física del centre.
 • Promocionar valors associats a la pràctica esportiva com són: l’amistat, l’esforç, el respecte, la solidaritat, el companyerisme, l’emoció, la diversió...
 • Fomentar la participació a l’esport dels nens/es i la pràctica del bàsquet a les escoles.
 • Ajudar a construir a la persona mitjançant l’aprenentatge de valors que es representen en l’activitat física i l’esport.
 • Crear una estructura de diàleg, participació i assessorament de l’activitat física i l’esport a la Ciutat de Gavà i Viladecans (entorn riera San Llorenç).

 

Metodologia i desenvolupament

 

 • El programa AdB és desenvolupa a les instal·lacions del centre educatiu o escola, fora del horari lectiu, per tant, en col·laboració i sota la supervisió del AMPA del centre.
 • Oferim dos grups d’edat diferents: P4/P5 i primer/segon de primària que realitzaran una sessió d’una hora setmanal. (el mateix dia i hora).
 • El protagonisme principal de les sessions són els joc, a través d’ells treballem el coneixement del cos, desenvolupem les habilitats motrius, inculquem el respecte a les regles i la creació d’hàbits saludables.

 

Responsables del Programa

 

 • Coordinació: Vicenç Gil i Espe Reche
 • Responsable Tècnic: Adrià Barrabés
 • Entrenadors: Joan Martínez, Sergio Leno i Pablo Martín