El projecte Specials va néixer al març de l’any 2004. En el seu inici l’equip estava format per alumnes de l’escola Municipal d’Educació Especial de Gavà, amb el recolzament de l’Ajuntament, tècnics i directius del Club, pares i professors de la comissió esportiva de l’escola i entitats col·laboradores. Amb els anys s’han incorporat jugadors i jugadores d’altres indrets amb necessitats educatives especials que procedeixen de diferents escoles, tallers ocupacionals, centres especials de treball.

L’objectiu és fer possible que qualsevol persona que presenti una discapacitat psíquica gaudeixi dels beneficis físics, psíquics i socials que comporta l’activitat física, en concret la pràctica del bàsquet i millorar així la seva qualitat de vida que s’orientarà cap a l’experiència personal més normalitzada possible.

A banda de potenciar la vessant física, s’aconsegueix també potenciar altres capacitats com la comunicació, el llenguatge oral, habilitats perceptives de temps-espai, sensorials, habilitats d’abstracció cognitiva, memòria i conceptes de numeració, càlcul bàsic i habilitats socials entre d’altres.

Als entrenaments es fan activitats en constant creixement i canvi per donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies: maneig de la pilota, jocs d’iniciació al bàsquet, gimcanes esportives, exercicis bàsics d’escalfament i estirament, exercicis per interioritzar les regles de joc i exercicis que fomentin el treball en equip.

Els equips Specials del CB Gavà competeixen a la lliga organitzada per la Federació Catalana per a disminuïts Psíquics, ACELL i participen en torneigs de bàsquet organitzats per l’ACELL així com en esdeveniments que organitza el club.